RAJATTOMALLA RAJALLA / PÅ GRÄNSLÖSA GRÄNSEN

Tapahtumassa puhujina olivat 30.8.2022 Pär Weihed ja 31.8.2022 Sami Jauhojärvi sekä alueen eri asiantuntijoita. Seminarietalare var Sami Jauhojärvi och Pär Weihed samt sakkunniga från regionen.

paneelissa tiistaina 30.8.2022 mukana olivat / Paneldeltagare tisdagen den 30.8.2022 var:

Pär Weihed, professori ja vararehtori, Luulajan teknillinen yliopisto / professor och prorektor, Luleå Tekniska Universitet

Jukka Olli, asiantuntija, vientipalvelut – Ruotsi ja Norja, Business Oulu / sakkunning, exporttjänster – Sverige och Norge, Business Oulu

Birgitta Tamminen, Euresrådgivare, Arbetsförmedlingen, EURES Sverige/Eures-asiantuntija Arbetsförmedlingen, EURES Ruotsi

Virpi Lilja, kuntayhtymäjohtaja ja rehtori, Ammattiopisto Lappia / samkommunchef och rektor, Yrkesinstitutet Lappia

Roger Danell, Kommundirektör, Haparanda stad / Kunnanjohtaja, Haaparannan kaupunki Annika Jokela, koordinaattori, Kielilähettiläät ry / Koordinator

OHJELMA/PROGRAM

Tiistai 30.8.2022 / Tisdag den 30 augusti 2022
Cape East (Sundholmen 1), Haparanda
Ruotsin aikaa / svensk tid

10.30-12.00

Lounas ja kirjautuminen
Lunch och registrering

12.00-13.00

Tarvitsemmeko asennemuutosta?
Behöver vi attitydsändring?
Professori, vararehtori Pär Weihed, Luulajan teknillinen yliopisto (LTU)
Professor, prorektor Pär Weihed, Luleå tekniska universitet (LTU)

13.00-14.00

Onko mentaalisia rajaesteitä?
Finns det mentala gränshinder?

Pohjoiskalotin neuvosto
Nordkalottrådet

14.00-15.00

SeminarFika
Oulun ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan i Uleåborg

15.00-16.30

Paneelikeskustelu päivän teemasta
Paneldiskussion om dagens tema

18.00-

Illallinen Cape Eastissa
Middag på Cape East

Keskiviikko 31.8.2022 / Onsdag den 31 augusti 2022
Lappia, Musiikkitalo (Etappitie 6), Tornio
Suomen aikaa / finsk tid

09.30-10.00

Kahvi ja kirjautuminen
Fika och registrering

10.00-10.45

Mitä olemme oppineet?
Vad lärde vi oss?
Ammattiopisto Lappia, Luulajan teknillinen yliopisto ja Koulutus Nord
Yrkesinstitutet Lappia, Luleå tekniska universitet och Utbildning Nord

10.45-11.15

Kannattaako yhdessä työskentely?
Lönar det dig att arbeta tillsammans?
Projektipäällikkö Leena Törmälehto, koulutuskuntayhtymä OSAO
Projektledare Leena Törmälehto, Educational Consortium OSAO

11.30-12.30

Yhdessä saavutamme enemmän!
Tillsammans når vi mer!
Entinen ammattiurheilija, puhuja Sami Jauhojärvi
Tidigare professionell idrottare, talare Sami Jauhojärvi

12.30-

Lounas Lappialla
Lunch på Lappia

Puhujat/Talare

Sami Jauhojärvi on television maastohiihtoasiantuntija, puhuja, matkailualan yrittäjä, entinen ammattiurheilija, urheiluvalmentaja ja asiantuntija-artikkeleiden kirjoittaja.
Uransa jälkeen Jauhojärvi on luennoinut menestymisestä, itsensä johtamisesta, tavoitteellisuudesta ja motivaatiosta.

Sami Jauhojärvi är expertkommentator för längdskidåkning i TV, talare, turismföretagare, idrottstränare, före detta proffssportare och skriver expertartiklar. 
Efter sin karriär har Jauhojärvi föreläst om framgång, självledarskap, målmedvetenhet och motivation. 

Pär Weihed on Luulajan teknillisen yliopiston vararehtori ja malmigeologian professori. Weihedin tutkimusintressit liittyvät malmin muodostumisprosesseihin eli siihen, miten metallit rikastuvat luonnollisissa prosesseissa. Hän on aktiivinen useissa geologisissa järjestöissä ja komiteoissa.

Pär Weihed är prorektor vid Luleå tekniska universitet och professor i malmgeologi. Weiheds forskningsintressen berör malmbildningsprocesser, det vill säga hur metaller koncentreras av naturliga processer. Han är verksam i en rad geologiorganisationer och -kommittéer. 

Arbeta tillsammans projektet deltog i NU-konferensen

Under tre dagar deltog Carina, Heather, Fredrik och Pernilla från Luleå tekniska universitet vid NU-konferensen, Sveriges största mötesplats för högre utbildning. Där berättade de om Arbeta tillsammans för konferensens 600 deltagare och föreläste också om MOOC:arna som tagits fram inom projektet. Tre mycket givande dagar och många som stannade upp vid montern och ville veta mer om samverkan mellan Sverige och Finland 🇸🇪 🇫🇮.

Luulajan teknillisen yliopiston Carina, Heather, Fredrik ja Pernilla osallistuivat kolmena päivänä NU-konferenssiin, Ruotsin suurimpaan korkeakoulujen tapahtumaan. He kertoivat paikan päällä Arbeta tillsammans -hankkeestamme konferenssin 600 osallistujalle ja esittelivät myös MOOC-kursseja, joita on hankkeen aikana tehty. Kolme antoisan päivän aikana moni pysähtyi esittelypisteelle ja halusi tietää lisää Ruotsin ja Suomen välisestä yhteistyöstä 🇸🇪 🇫🇮.

MOOC cource “Exploring sustainable production systems”

Our society must switch to sustainable production and produce with the most positive impact, on people and our planet. This three-week course introduces you to a sustainable production system and helps you understand them from an economic, social and ecological perspective.

Free online course available whenever you want, at a pace that suits you!

Link to the cource at FutureLearn

Vårt samhälle måste ställa om till hållbar produktion och producera med helst positiv påverkan, på människor och vår planet. Denna treveckorskurs introducerar dig till hållbara produktionssystem och hjälper dig att förstå dem ur ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv.

Kostnadsfri onlinekurs tillgänglig när du vill, i ett tempo som passar just dig!

Länk till kursen på FutureLearn

Yhteiskuntamme täytyy siirtyä kohti kestävää tuotantoa ja tuotettava positiivisia vaikutuksia niin ihmisille kuin planeetallekin. Tämä kolme viikkoa kestävä kurssi tutustuttaa sinut kestävän tuotannon kokonaisuuteen ja auttaa sinua ymmärtämään sitä taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta.

Maksuton online-kurssi on saatavilla sinulle sopivana aikana omaan tahtiisi!

Linkki kurssiin FutureLearnissa