Info

Moving to an other country – even into the neighbour country – is always quite laborious process to do. A process that can be done but requires some effort. Luckily there are a lot of information easily available in the internet.

To Finland | Till Finland | Suomeen

Att arbeta i Finland

Töihin Suomeen – Arbeta i Finland

Sök jobb i Finland

Reglerade yrken i Finland

Jobba i Finland

Nordjobb hjälper 18-30 åringar

Oma skatt i Finland

Jag arbetar I Finland och bor i ett annat nordiskt land

Generell information om skatt i Finland

Bra att veta

Finland utomlands – Sverige (Finlands ambassad, Stockholm)

Social trygghet i Finland

Social trygghet när du börjar arbeta i Finland

Pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning i Finland (Info Norden)

Att flytta till Finland

Flytt till Finland, komihåglista

Migrationsverkets e-tjänst

Flyttare (Tull)

Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land

Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare

Entering Finland

Ska du studera/jobba/starta företag/söka stöd/flytta i Norden (Finland)?

Företag i Finland

Företag i Finland (Info Norden)

To Sweden | Till Sverige | Ruotsiin

Töihin Ruotsiin

Arbeta i Sverige

Your guide to studies, work and business in Sweden

Nordjobb – vaihtoehto 18-30 -vuotiaille

Nordjobb – Kausityöpaikkoja Pohjoismaissa

Hyvää tietää Ruotsista

Suomi ulkomailla – Ruotsi (Suomen Suurlähetystö, Tukholma)

Koronavirusuutiset Ruotsissa

Yrityksen perustaminen Ruotsiin

Finsk-svenska handelskammaren

Team Finland som erbjuder företag internationaliseringstjänster i Sverige

Verotus

Swedish Tax Agency

Työskentelen Ruotsissa ja asun toisessa Pohjoismaassa

Tietoa verotuksesta Ruotsissa

Ruotsiin muuttaminen

Moving to someone in Sweden (Migrationsverket)