Articles

Gränslöst samarbete / Luleå tekniska universitet webbsidan, den 9 september 2022

Hannele Kentän kirjoittama artikkeli hankkeen kieli- ja kulttuurimatkasta Lapin Kansassa 21.6.2022

Liikkuminen on valttia pohjoisilla työmarkkinoilla – toisen maan asioiden huono tuntemus ja byrokratia voivat haitata työllistymistä

Luleå tekniska universitet projekt grupp 15.-17.6.2022

Arbeta tillsammans projektet deltog i NU-konferensen

Projektipäällikkö Leena Törmälehdon (OSAO) blogi 22.4.2022:

Energia-alan teemapäivä tutustutti opiskelijat vihreän siirtymän mahdollisuuksiin

Iiris Matela (Utbildning Nord) kertoo Meänraatiolle hankkeen toiminnasta ja tulevista tapahtumista 29.3.2022:

Kuuntele täältä!

Mental border obstacles report presented in Border Focal Point Network website 3.3.2022

Mental Border Obstacles – Experiences of Obstacles and Possibilities when Working Across the Border between Finland and Sweden

Marita Metsävainion ja Ida Valtosen (Oamk) kirjoitus hankkeen kielikoulutuksesta syksyltä 2021:

Kielikoulutusta ja yhteistyötä yli rajan!

Kirjoitus on julkaistu yhteisjulkaisussa (s. 66-70): Ilon kautta – laadusta tinkimättä! Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 7.-8.10.2021 SAMKissa. Tomberg, Marja; Lahdenmaa, Pia (2021)

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 23.1.2022:

Lisää mahdollisuuksia tehdä töitä rajojen yli

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 23.1.2022:

Öka möjligheter jobba över gränserna

Living on the both sides of an invisible border – the impacts of Covid-19 in the Tornio River Valley (english), 23.12.2021

Antropologi / Helena Ruotsala, 3.11.2021:

Korona teki Tornion ja Haaparannan välisen rajan näkyväksi

Pohjoismaiset uutiset, 24.9.2021:

Kieli suurin este Suomen ja Ruotsin rajan yli työskentelyssä

Nordiska Nyheter, 24.9.2021:

Språket största hindret för att jobba över finsk-svenska gränsen

NewØresund, 24.9.2021:

Mentala gränshinder i Tornedalen undersökt i ny rapport

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 23.9.2021:

Uusi raportti Ruotsin ja Suomen välisistä mentaalisista rajaesteistä

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 23.9.2021:

Ny rapport om svensk-finska mentala gränshinder

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 3.9.2021:

Tavoitteet saavutettu – rajat ylittävä hanke on puolivälissä

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 3.9.2021:

Mål uppnådda – halvtid i gränsöverskridande projekt

InterregNord / December 2020:

Kuukauden hanke – Arbeta tillsammans

Månadens projekt – Arbeta tillsammans

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 20.10.2020:

Kasvava työttömyys ja ammattiosaajien puute

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 20.10.2020:

Ökad arbetslöshet och kompetensbrist

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 15.10.2020:

Innovaatiot ja yhteistyö tärkeitä menestystekijöitä

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 15.10.2020:

Innovation och samarbete viktiga framgångsfaktorer

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 11.10.2020:

Työttömyys kasvanut koronan takia

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 11.10.2020:

Ökad arbetslöshet på grund av corona

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 8.9.2020:

Koulutusta osaamistarpeen mukaan

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 8.9.2020:

Nya utbildningar efter kompetensbehovet

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 1.9.2020:

Hanke työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi yli rajojen

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 1.9.2020:

Projekt ska öka arbetsrörligheten över gränserna

Keep.eu:

Arbeta tillsammans – Working together