Articles

Arbeta tillsammans project was selected as one of the 14 projects to be presented in a book ‘Borderless’ (Interreg Nord and Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020)

Raising awareness about the possibilities of labor mobility

Ida Valtosen, Marita Metsävainion ja Marjo Nissilän kirjoittama artikkeli yhteisopettajuudesta Tempuksen (5/2022) julkaisussa

Yhteisopettajuus virtuaalisissa oppimisympäristöissä

OSAOn hanketyöntekijöiden Leena Törmälehdon ja Marjo Nissilän blogikirjoitus 21.11.2022

Pohjoista yhteistyötä Arbeta tillsammans -hankkeessa

Luleå tekniska universitet webbsidan, den 9 september 2022

Gränslöst samarbete

Hannele Kentän kirjoittama artikkeli hankkeen kieli- ja kulttuurimatkasta Lapin Kansassa 21.6.2022

Liikkuminen on valttia pohjoisilla työmarkkinoilla – toisen maan asioiden huono tuntemus ja byrokratia voivat haitata työllistymistä

Luleå tekniska universitet projekt grupp 15.-17.6.2022

Arbeta tillsammans projektet deltog i NU-konferensen

Projektipäällikkö Leena Törmälehdon (OSAO) blogi 22.4.2022

Energia-alan teemapäivä tutustutti opiskelijat vihreän siirtymän mahdollisuuksiin

OSAOn artikkeli Arbeta tillsammans -hankkeesta 15.3.2022

OSAO kaataa liikkuvuuden raja-aitoja

Iiris Matela (Utbildning Nord) kertoo Meänraatiolle hankkeen toiminnasta ja tulevista tapahtumista 29.3.2022

Kuuntele täältä!

Mental border obstacles report presented in Border Focal Point Network website 3.3.2022

Mental Border Obstacles – Experiences of Obstacles and Possibilities when Working Across the Border between Finland and Sweden

Marita Metsävainion ja Ida Valtosen (Oamk) kirjoitus hankkeen kielikoulutuksesta syksyltä 2021:

Kielikoulutusta ja yhteistyötä yli rajan!

Kirjoitus on julkaistu yhteisjulkaisussa (s. 66-70): Ilon kautta – laadusta tinkimättä! Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 7.-8.10.2021 SAMKissa. Tomberg, Marja; Lahdenmaa, Pia (2021)

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 23.1.2022:

Lisää mahdollisuuksia tehdä töitä rajojen yli

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 23.1.2022:

Öka möjligheter jobba över gränserna

Living on the both sides of an invisible border – the impacts of Covid-19 in the Tornio River Valley (english), 23.12.2021

Antropologi / Helena Ruotsala, 3.11.2021

Korona teki Tornion ja Haaparannan välisen rajan näkyväksi

Pohjoismaiset uutiset, 24.9.2021

Kieli suurin este Suomen ja Ruotsin rajan yli työskentelyssä

Nordiska Nyheter, 24.9.2021

Språket största hindret för att jobba över finsk-svenska gränsen

NewØresund, 24.9.2021

Mentala gränshinder i Tornedalen undersökt i ny rapport

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 23.9.2021

Uusi raportti Ruotsin ja Suomen välisistä mentaalisista rajaesteistä

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 23.9.2021

Ny rapport om svensk-finska mentala gränshinder

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 3.9.2021

Tavoitteet saavutettu – rajat ylittävä hanke on puolivälissä

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 3.9.2021

Mål uppnådda – halvtid i gränsöverskridande projekt

InterregNord / December 2020

Kuukauden hanke – Arbeta tillsammans

Månadens projekt – Arbeta tillsammans

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 20.10.2020

Kasvava työttömyys ja ammattiosaajien puute

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 20.10.2020

Ökad arbetslöshet och kompetensbrist

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 15.10.2020

Innovaatiot ja yhteistyö tärkeitä menestystekijöitä

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 15.10.2020

Innovation och samarbete viktiga framgångsfaktorer

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 11.10.2020

Työttömyys kasvanut koronan takia

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 11.10.2020

Ökad arbetslöshet på grund av corona

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 8.9.2020

Koulutusta osaamistarpeen mukaan

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 8.9.2020

Nya utbildningar efter kompetensbehovet

Pohjoiskalotin neuvosto / Ajankohtaista / Paula Mikkola, 1.9.2020

Hanke työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi yli rajojen

Nordkalottrådet / Aktuellt / Paula Mikkola, 1.9.2020

Projekt ska öka arbetsrörligheten över gränserna

Keep.eu

Arbeta tillsammans – Working together