Northvolt Infosession 10.12.2020

Hör Sara Hermansson från Northvolt berätta om etableringen i Skellefteå, arbetet med elektrifieringen och batteriernas roll när Europa ställer om. Den första delen av Northvolts fabrik förväntas starta produktionen under 2021 och fram till år 2025 beräknar Northvolt anställa cirka 3 000 personer med olika roller och kompetenser, under föreläsningen berättar Sara om Northvolts arbete med rekrytering.

Välkommen på en digital föreläsning den 10 december kl. 12:00 med Sara Hermansson, Talent Attraction Manager på Northvolt. Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi sker nu – och batterier kommer att vara en av nycklarna till att lyckas med den. Läs mer och registrera!