Arbeta tillsammans projektet deltog i NU-konferensen

Under tre dagar deltog Carina, Heather, Fredrik och Pernilla från Luleå tekniska universitet vid NU-konferensen, Sveriges största mötesplats för högre utbildning. Där berättade de om Arbeta tillsammans för konferensens 600 deltagare och föreläste också om MOOC:arna som tagits fram inom projektet. Tre mycket givande dagar och många som stannade upp vid montern och ville veta mer om samverkan mellan Sverige och Finland 🇸🇪 🇫🇮.

Luulajan teknillisen yliopiston Carina, Heather, Fredrik ja Pernilla osallistuivat kolmena päivänä NU-konferenssiin, Ruotsin suurimpaan korkeakoulujen tapahtumaan. He kertoivat paikan päällä Arbeta tillsammans -hankkeestamme konferenssin 600 osallistujalle ja esittelivät myös MOOC-kursseja, joita on hankkeen aikana tehty. Kolme antoisan päivän aikana moni pysähtyi esittelypisteelle ja halusi tietää lisää Ruotsin ja Suomen välisestä yhteistyöstä 🇸🇪 🇫🇮.

MOOC cource “Exploring sustainable production systems”

Our society must switch to sustainable production and produce with the most positive impact, on people and our planet. This three-week course introduces you to a sustainable production system and helps you understand them from an economic, social and ecological perspective.

Free online course available whenever you want, at a pace that suits you!

Link to the cource at FutureLearn

Vårt samhälle måste ställa om till hållbar produktion och producera med helst positiv påverkan, på människor och vår planet. Denna treveckorskurs introducerar dig till hållbara produktionssystem och hjälper dig att förstå dem ur ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv.

Kostnadsfri onlinekurs tillgänglig när du vill, i ett tempo som passar just dig!

Länk till kursen på FutureLearn

Yhteiskuntamme täytyy siirtyä kohti kestävää tuotantoa ja tuotettava positiivisia vaikutuksia niin ihmisille kuin planeetallekin. Tämä kolme viikkoa kestävä kurssi tutustuttaa sinut kestävän tuotannon kokonaisuuteen ja auttaa sinua ymmärtämään sitä taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta.

Maksuton online-kurssi on saatavilla sinulle sopivana aikana omaan tahtiisi!

Linkki kurssiin FutureLearnissa